All posts in Made As Three

24 jun

quote

In Made As Three by admin / 24 juni, 2012 / 0 Comments

Don’t be one or multiple, be multiplicities!” (Thousand 24).

Don’t bring out the General in “you”!…

“”

Don’t be one or multiple, be multiplicities!” (Thousand 24).

Don’t bring out the General in “you”!…
23 jun

Quotes: Wendy Brown

In Made As Three by admin / 23 juni, 2012 / 0 Comments

“Tänk om det vore möjligt att åstadkomma en lätt förskjutning i det politiska uttryck och de politiska anspråk som vi ser hos många politiska identiteter? Tänk om vi kunde utöka vårt ordförråd med uttrycket: ‘jag vill detta för oss’ utöver det vanliga ‘jag är’ – med dess defensiva vingklippning av identiteten, dess hävdande av positioners oföränderlighet och dess likställande av social och moralisk position”

“Tänk om vi kunde upprätta minnet av begäret inom identifikationsprocesserna, det ögonblick då begäret – antingen ‘att ha’ eller ‘att vara’ föregår sin oförrätt? Tänk om ‘att vilja bli’ eller ‘att vilja ha’ återupptogs i den politiska vokabulären och därmed kunde sätta uppfattningen om identitet som en fast position, som en förskansning bakom historien, som något som har nödvändiga moraliska implikationer, i gungning – samtidigt som de bekräftade att ‘position’ och ‘historia’ är det som gör det talande subjektet begripligt och lokaliserbart, det som bidrar till en begärets hermeneutik? Om varje ‘jag är’ är något av en upplösning av begärets utveckling till fast, suverän identitet, kommer detta projekt inte bara att handla om att lära sig tala, utan också om att lära sig läsa ’jag är’ på detta sätt: som något potentiellt i rörelse, tidsligt, icke-jag, dekonstruerbart enligt viljans genealogi snarare än som fasta intressen eller erfarenheter. Om subjektet förstås som en effekt av en (pågående) begärets genealogi, som omfattar de samhällsprocesser som konstituerar, infriar eller neutraliserar begäret, kommer det inte att framstå som vare sig suveränt eller slutgiltigt ens när det bekräftas som ett ‘jag’. En sådan dekonstruktion inom ramen för den politiska vokabulären kunde kort sagt vara det som återigen möjliggör ett begär till framtiden, ett begär som Nietzsche uppfattade som fördärvat av hatets och ressentimentets logik.”

23 jun

Quotes: Wendy Brown

In Made As Three by admin / 23 juni, 2012 / 0 Comments

“Tänk om det vore möjligt att åstadkomma en lätt förskjutning i det politiska uttryck och de politiska anspråk som vi ser hos många politiska identiteter? Tänk om vi kunde utöka vårt ordförråd med uttrycket: ‘jag vill detta för oss’ utöver det vanliga ‘jag är’ – med dess defensiva vingklippning av identiteten, dess hävdande av positioners oföränderlighet och dess likställande av social och moralisk position”

“Tänk om vi kunde upprätta minnet av begäret inom identifikationsprocesserna, det ögonblick då begäret – antingen ‘att ha’ eller ‘att vara’ föregår sin oförrätt? Tänk om ‘att vilja bli’ eller ‘att vilja ha’ återupptogs i den politiska vokabulären och därmed kunde sätta uppfattningen om identitet som en fast position, som en förskansning bakom historien, som något som har nödvändiga moraliska implikationer, i gungning – samtidigt som de bekräftade att ‘position’ och ‘historia’ är det som gör det talande subjektet begripligt och lokaliserbart, det som bidrar till en begärets hermeneutik? Om varje ‘jag är’ är något av en upplösning av begärets utveckling till fast, suverän identitet, kommer detta projekt inte bara att handla om att lära sig tala, utan också om att lära sig läsa ’jag är’ på detta sätt: som något potentiellt i rörelse, tidsligt, icke-jag, dekonstruerbart enligt viljans genealogi snarare än som fasta intressen eller erfarenheter. Om subjektet förstås som en effekt av en (pågående) begärets genealogi, som omfattar de samhällsprocesser som konstituerar, infriar eller neutraliserar begäret, kommer det inte att framstå som vare sig suveränt eller slutgiltigt ens när det bekräftas som ett ‘jag’. En sådan dekonstruktion inom ramen för den politiska vokabulären kunde kort sagt vara det som återigen möjliggör ett begär till framtiden, ett begär som Nietzsche uppfattade som fördärvat av hatets och ressentimentets logik.”

01 maj

tonight we roll

In Made As Three by admin / 1 maj, 2012 / 0 Comments

tonight we roll

01 maj

tonight we roll

In Made As Three by admin / 1 maj, 2012 / 0 Comments

tonight we roll


http://www.kass-produktion.se/quotes-wendy-brown-2/,http://www.kass-produktion.se/the-new-title/