“…en höjdens luft. Man måste vara skapad för den, annars är risken stor att man blir förkyld.”

några citat från: Kropp Konst Kunskap / Spindler

…blir till en kropp, en utsträckthet som söker sig fram genom att använda alla sina sinnen (…) som ytterst alltid sätter sig själva på spel. (sid 65)

.. jaget ligger alltid före oss själva, och skapas i takt med att vi riktar oss mot det.(sid 50)

Vi är inte  kroppen, utan vi är kroppen

(Another Note from lecture with André Lepecki)
Over human rather than Super man
How bypass the human? Is human only what we call ourselves? How we build a subject.


https://www.kass-produktion.se/screenshot2-d-g-milles-plateaux-2/,https://www.kass-produktion.se/grupper/