“”

Skärmavbild 2014-04-27 kl. 22.19.56

En dansinstallation av koreograf Sebastian Lingserius/KASS Produktion vilken kommer att spelas på olika offentliga platser runtom i Stockholm, såsom tex bibliotek, bokhandlare, universitet och utanför t.ex. Operan och Stadsteatern etc. Målet är sedan att presentera installationen både nationellt men även internationellt under utspridda perioder under hela 2015.

homeros-oudeis är en dialog (och tillblivelse) mellan berättelsen om Odysséen, och dansaren, utan narrativ, utan enhet. Där texterna omplaceras och fragmenteras till ett sammelsurium, och där en uppsjö av parallella handlingar aktualiseras samtidigt genom styckets gång. Dansarna kommer tt praktisera med utspridda högtalare över sina kroppsdelar där fragment av berättelsen läses upp. Idéen är att ta utgångspunkt från filosof Per Nilssons tankegångar kring texterna om Odysseus, där hans kroppsdelar plötsligt börjar röra sig fritt, helt utan funktion. En dans utan center, där röster kan tala från de olika kroppsdelarna som om de vore karaktärer från berättelsen. Ett utvecklat ramverk (score) som både styr kroppslig förflyttning, intention och imaginärt om-prövar kroppsliga hierarkier, och skapar en dans i stunden, då texterna läses upp på dansarens kropp.

Installationen kommer att experimentera med, och lyfta fram andra arbetssätt för danskonsten, där polarisering av komposition och improvisation ifrågasätts, och idén om ’dans som ett sätt att uttrycka sig’ kritiseras. Installationen önskar att mång-isolera kroppen genom den grundläggande iden att kroppsdelarnas relation till varandra kan och bör vara i konstant förändring. Dvs kroppsdelar som utgår från vitt skilda intentioner snarare än att vara enhetligt sammansatta. Om W. Forsythes världskända koreografiska rörelse-system producerade en mång-isolerad kropp och en mångfald verktyg för improvisation, vill vi med detta projekt fortsätta men via ett annat kroppssystem, som inte dansas och skapas utifrån idéen om ”de-construction” utan snarare utifrån idéen om ”de-creation”, och där systemet slår samman komposition och improvisation, föreslår ett mellanting.

I Per Nilssons texter ”What is human in the creative being?”* argumenterar Per för skillnaden mellan de-construction och de-creation, där de-construction vore nära sammanlänkat kring människans idé om en möjlig nollpunkt, utifrån vilken vi skulle kunna betrakta saker objektivt och rationellt och därför montera ner något, genom att observera dess beståndsdelar. I Pers text kopplar han detta till människans varande och önskan till att radera det ”dåliga”/”bestiala” inom henne för att sedan komma ut i fullt förnuft, ren och objektiv. De-creation en akt av konfrontation och ”omskapande”/förändring.

*”There are therefore at least two ways down into the labyrinth, either the culturally heroic one of Theseus with the aim of slaying, destroying the bestiality that lurks at the depth of our human nature. The other is to follow Ariadne’s thread back into the labyrinth, de-creating our selves and our fixed preconceived ideas of our selves as well as of writing, in order to face, and in a sense write again, the Minotaur, Toro, Poet or Dionysus as preconditions for our becoming through the possibility of writing, a precondition and possibility for understanding that our being and writing in fact is a constant becoming.”

 

Skärmavbild 2014-04-27 kl. 22.12.51

 

homeros – oudeis vill alltså inte omtolka den klassiska berättelsen (utifrån de-konstruktion), utan låta dansarens kropp resonera med den, i en konfrontativ tillblivelse. En maskin där kön, persona, och generaliserande koncept som kvinna, djur, växt man, osv, plötsligt blir applicerade på kroppens olika delar, och om-hierarkiseras. Den fragmenterade berättelsen blir till en ny sorts helhet och skiftar därför Odysséen in i ett nytt paradigm.

”mot slutet av verket, när alla berättelsens material använts/genererats, frågar vi: Vad skulle Homeros tyckt om detta?”

Ambitionen är att spela verket med jämna mellanrum och på en mångfald olika platser under hela 2015, nationellt och internationellt. Ett sätt att insistera på möjlighet att nå publik utanför branschens territorium. Projektet involverar en filosof, två dansare, en koreograf, en ljudläggare.

 

“”

Imagine a map of the earth that shows the continents, with the coastlines and so on. That would be an Extensive map. They are based on length. They are final products, things already done and finished.

An Intensive map is a map you see every day at your television in your meteorological report, you know, when you’re checking out the whether. You have the zone of high and low pressure. A place where process is constantly occurring, where intensive difference give birth to form.

http://m.youtube.com/#/watch?v=50-d_J0hKz0&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D50-d_J0hKz0&gl=SE

Manuel Delanda, Deleuze and the Use of the Genetic Algorithm in Architecture

“”

…we need to practice our immaterial bodies, and our material will.

quote during rehearsal.

“”

Don’t be one or multiple, be multiplicities!” (Thousand 24).

Don’t bring out the General in “you”!…

https://www.kass-produktion.se/homeros-oudeis/,https://www.kass-produktion.se/en-studie-i-interaktivitetens-verkningar/