Återstart

Ett projekt som fokuserar på DANSARNA, DANSARNA, DANSARNA. De som utexaminerades på yrkesutbildningarna i Sthlm corona-sommaren 2020, och kom ut till ett öde dansfält. För detta skulle vi arrangera en mötesplats, konstnärlig process, områdeskompetens, och igångsättande. Som avslutas med FEASTIVAL, på den viktiga scenkonstplatsen Hallen i Sthlm.

Projektet vi önskar utföra är indelat i tre delar: En FörFeast, en FeastIval, och en EfterFeast. Den första delen 05/12/2022 – 26/02/2023, andra delen 03/04/2023 – 28/05/2023, och sista delen 29/05/2023 – 30/06/2023.

Projektet ämnar att stödja grogrunden för dansbranschen, nämligen dansarna. Mer specifikt de dansare som examinerades under corona-pandemiens utbrott sommaren 2020. De som kom ut till ett öde dansfält när allt stannat av. Vi beräknar att 70 dansare utexaminerades i Sthlm då, utav det ger vi arbetstillfälle till 25 (de som fokuserat på den samtida dansen). För projektet arrangera vi en mötesplats, konstnärlig process, och en FEAST-IVAL på den viktiga scenkonstplatsen Hallen i Sthlm

Projektets tre delar:
FörFeast startar med producentarbete/preparation (dec 2022), vilket går vidare med att initiera ett första möte med alla 25 dansare (jan-feb). En veckas anställning/person, 4 pers/vecka. Att pröva samtida danspraktiker och utföra ett konstnärligt förarbete.

FeastIval. Att alla 25 dansare under tre veckors tid får utföra ett konstnärligt fördjupningsarbete, och får repetera in tre helaftonsverk från KASS repertoar. Detta avslutas med en öppen FEAST-IVAL där vi bjuder in en bred publik. Föreställningen vi primärt fokuserar på är LAST DANCER, där typecasting, personliga erfarenheter, yrkes-identitet och kropps politik sätts på sin spetts. Där får dansarna praktisera unisondans, improvisation, manusuppläsning, sång och dansteater. Verket premiärade på Dansens Hus 2019 med 12 dansare.

EfterFeast är ett efterarbete och en återstart. En månad för video, admin, marknadsföring och att kontakta och arrangera projektet för andra geografiska platser.

Projektet ämnar att sysselsätta de unga danskonstnärer som aldrig fick en chans. Sommaren 2020 är ett tomrum för hela branschen. Ett projekt som sträcker sig från dec 2022 – jun 2023.


Videopresentation av Sebastian Lingserius som koreograf:

Sebastian Lingserius är koreografen som letar i dansens utmarker. Han har vänt in och ut på Stålmannen, givit publiken vad-massage under föreställningar, blickat in i det post-cyborgiska och låtit robotar berätta om sina kroppsliga krämpor, dissekerat filosofen Deleuze tanke-kropp, och låtit en daggmask dansa Gaga. I hans arbete finns ett starkt intresse i att konstruera psyko-somatiska praktiker, icke-raka danskroppar och att återerövra dansens språk. Att dissikera den makt som styr kroppens filosofi och politik. Allt detta på några av de mest tongivande dans-scenerna i Sverige.